Aktuality

Dovolená 7. - 11.8.: zástup zajištěn pouze v dop. hodinách pro akutní stavy, odpolední ordinace odpadá, sestřička Veronika Pokorná je v ordinaci, hlaste se u ní

Stanovisko k očkování

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 Praha, 11.3. 2020

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí: Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. Odkládání očkování dětí může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy vakcinací preventabilní infekcí je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy dítěte  onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře. Očkování dětí v rámci preventivních prohlídek doporučujeme důsledně plánovat v jiných ordinačních hodinách, než pro akutně nemocné pacienty, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných dětí. Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění. Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín.

Dostupnost dětské pohotovosti

Akutní případy ošetří dětské oddělení v Nemocnici Ústí nad Orlicí (případně Svitavy, Chrudim, Pardubice...). Dětská pohotovost v Nemocnici Litomyšl je dostupná pouze o víkendech a státních svátcích od 8.00 do 13.00 hod.

Pokud je zdravotní stav dětského pacienta vážný a vyžaduje hospitalizaci, doporučuji jet přímo do Nemocnici Ústí nad Orlicí (případně Svitavy, Chrudim, Pardubice...).

Podávání vitamínu K a D u novorozenců

Nové informace a doporučení ohledně podávání vitamínu K a D naleznete v této sekci našeho webu: Rady pro rodiče

Čekárna online

Pro Váš aktuální přehled, kolik pacientů je právě v čekárně (tedy jak dlouhá bude přibližná čekací doba) je k dispozici tento odkaz: Čekárna online

Zakoupení nového přístroje - močového analyzátoru

Přímo v ordinaci lze nyní během 2 minut zjistit přítomnost krve, bílkoviny, cukru a bílých krvinek v moči a diagnostikovat tak infekci ledvin a močových cest.